Rapportomslag Medling vid brott i Sverige under 2000-talet

Medling vid brott i Sverige under 2000-talet

Medling vid brott startade i Sverige som ett par lokala initiativ år 1987. Sedan dess har den svenska medlingsverksamheten både vuxit och förändrats.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utveckling av medlingsverksamhet

År 1998 hade Brå regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med medling vid brott, vilken senare utvärderades. Efter det att lagen om medling vid brott trädde i kraft år 2002 fick Brå inför år 2003 ånyo regeringens uppdrag att följa och stödja utvecklingen av medling vid brott. Denna gång gällde uppdraget att implementera medling vid brott för att verksamheten på sikt skall bli tillgänglig i hela landet samt att ansvara för utbildning och metod- och kvalitetsutveckling.

Efter ungefär två års uppdrag gav Brå år 2005 ut denna skrift som ger en bild av hur den svenska medlingsverksamheten har utvecklats, utifrån de erfarenheter som hittills gjorts. I rapporten redovisas också det aktuella forskningsläget och en internationell utblick.

Fakta om publikationen

Författare: Lottie Wahlin
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:14
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32225-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-199

Kundkorg

Summa: