Rapportomslag Snabbspåret

Snabbspåret

Delrapport: En utvärdering av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål

Att brott snabbt blir utredda och förda till domstol är viktigt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Dessutom kan det leda till att fler blir lagförda.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Tvåårig försöksverksamhet

För att skapa förutsättningar för en snabbare handläggning av mängdbrott, exempelvis stöld, snatteri, skadegörelse, misshandel och trafikbrott, har regeringen initierat en försöksverksamhet, "Snabbspåret". Försöket som pågår hos polis och åklagare i Stockholm City samt i Stockholms tingsrätt startade den 1 juli 2004 och ska pågå under två år. BRÅ har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten.

Fakta om publikationen

Författare: Lena Schelin
Publikationsår: 2005

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32219-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-174

Kundkorg

Summa: