Rapportomslag Våldtäkt

Våldtäkt

En kartläggning av polisanmälda våldtäkter

Brottsförebyggande rådet (Brå) har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och 2000.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Olika typer av våldtäkter

Med detta datamaterial som grund belyses hur den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot personer under respektive över 15 år är sammansatt i flera avseenden, exempelvis när, var och av vem som våldtäkterna begås. Det görs också beskrivningar av olika typer av våldtäkter, bland annat utifrån offrets och gärningsmannens relation, våldtäkter av fler än en gärningsman, våldtäkter i anslutning till nöjeslivet respektive överfallsvåldtäkter. Avslutningsvis belyses översiktligt utvecklingen för våldtäktsbrottsligheten och vad som sker med brottsutredningarna.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm, Lotta Nilsson, Malena Carlstedt
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:7
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32184-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-194

Kundkorg

Summa: