Rapportomslag Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004

Brå har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Analys av effekterna

Den här rapporten är den sista i en serie på tre. I denna slutrapport presenteras en analys som visar om IÖV-utsluss har haft några effekter på återfall i kriminalitet. En grupp intagna som avslutat sin fängelsevistelse med IÖV-utsluss jämförs med en motsvarande (matchad) kontrollgrupp, för att studera eventuella skillnader vad gäller återfall i brott. Rapporten innehåller även en inventering av andra internationella effektutvärderingar på området. Vidare görs en jämförelse av hur elektronisk fotboja används inom påföljdssystemet i Sverige i förhållande till fyra andra länder: Holland, England, Frankrike och Kanada.

Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt företrädare för rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling.

Fakta om publikationen

Författare: Inka Wennerberg, Fredrik Marklund, Olga Niméus
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:6
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32183-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-173

Kundkorg

Summa: