Rapportomslag Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

Kriminalvården fick i april 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Effekter och erfarenheter

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i regeringens uppdrag att utvärdera kriminalvårdens arbete. En delredovisning presenterades i november 2003 och föreliggande rapport är uppdragets slutrapport. Medan delredovisningen fokuserade på implementeringen av satsningen och arbetet med att bygga upp särskilda avdelningar för narkotikamissbrukare, beskriver denna rapport satsningens effekter på återfall i brott, erfarenheter från andra länder samt en genomgång av den internationella forskningen.

Rapporten vänder sig främst till regeringen, riksdagen och till kriminalvården.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Frodlund, Stina Holmberg, Fredrik Marklund, Jonas Öberg
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32180-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-186

Kundkorg

Summa: