Rapportomslag Idéskrift 13 - Klotterförebyggande åtgärder

Idéskrift 13. Klotterförebyggande åtgärder

Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mångfacetterat problem

Klottrande innebär också olika sorters risker för de ungdomar som klottrar. Samtidigt används uttrycket graffiti i konst- och reklamsammanhang. Företeelsen klotter/graffiti rymmer således en stor komplexitet.

I idéskriften förs ett fördjupat resonemang om problemet och dessutom presenteras olika metoder som har använts i det klotterförebyggande arbetet. Avsikten med skriften är att ge en ökad kunskap om företeelsen samt att inspirera och stimulera till ett förbättrat lokalt klotterförebyggande arbete.

Fakta om publikationen

Författare: Solveig Hollari
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:1
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32135-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-200

Kundkorg

Summa: