Rapportomslag Fängelse i frihet

Fängelse i frihet

En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll

Regeringen har inlett en treårig försöksverksamhet, som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sin strafftid i bostaden med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Frihet under övervakning

På detta sätt ska den intagne få möjlighet att under en övergångsperiod leva ute i samhället men under större kontroll och med mera stöd från frivården, än vad som är fallet vid villkorlig frigivning direkt från anstalt.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att i samråd och samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten. Detta är den första i en serie på tre rapporter. Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt företrädare för rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling.

Fakta om publikationen

Författare: Eva Olkiewicz
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31995-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-131

Kundkorg

Summa: