Rapportomslag Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i april år 2002 regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av polisens arbete mot narkotikabrottsligheten.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Många faktorer påverkar

I uppdraget ingick bland annat att belysa vilken påverkan de narkotikapolitiska målen hittills har haft på polisens arbete mot narkotikabrottsligheten. Att analysera effekterna av detta arbete ingick också. I uppdraget framhålls särskilt att utvärderingen ska ta hänsyn till att utvecklingen av narkotikabrottsligheten delvis styrs av faktorer som ligger utanför polisens kontroll, exempelvis förändrade attityder och andra myndigheters insatser på området.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath, Daniel Svensson, Peter Lindström
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:12
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32067-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-134

Kundkorg

Summa: