Rapportomslag Från anstalt till frihet

Från anstalt till frihet

Förstärkta frigivningsförberedelser

Övergången från anstalt till frihet är känd som en kritisk punkt när det gäller risken för återfall i brott. Det är därför viktigt att övergången är väl förberedd. Med bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet för att intensifiera och strukturera arbetet med frigivningsförberedelser.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En första delrapport

Som en del av försöksverksamheten infördes möjligheten för långtidsdömda att avtjäna den sista delen av strafftiden under elektronisk övervakning. Brå gavs i uppdrag att i samråd och samarbete med kriminalvården utvärdera försöksverksamheten. Denna rapport, som är den första redovisningen av två, behandlar den mer generella delen av försöksverksamheten. Rapporten beskriver försöksverksamheten och redogör för hur kriminalvården arbetade med frigivningsförberedelser i början av försöksperioden.

Fakta om publikationen

Författare: Inka Wennerberg
Publikationsår: 2003

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-130

Kundkorg

Summa: