Rapportomslag Klotter

Klotter – en inventering av förebyggande åtgärder

Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Analys av svenska åtgärder mot klotter

För att komma tillrätta med klotterproblemet röstade riksdagen i oktober 2003 igenom en lagändring där maxstrafftiden för klotterbrott fördubblades. Regeringen gav Brå i uppdrag att undersöka det klotterförebyggande arbetet i Sverige. I uppgiften ingick att inventera de förebyggande åtgärder som vidtagits och att analysera uppföljningar som har gjorts av deras effekter.

Andra länders erfarenheter av klotterförebyggande arbete presenteras också i rapporten.

Fakta om publikationen

Författare: Solveig Hollari, Andreas Fahlén
Publikationsår: 2003

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-128

Kundkorg

Summa: