Rapportomslag Besöksförbud

Besöksförbud

En utvärdering av lagen och dess tillämpning

Lagen om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd för människor som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp av närstående män.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lag för att skydda de som utsatts för brott

Ett besöksförbud innebär att en person inte får besöka eller på annat sätt aktivt ta kontakt med den som skyddas. I denna rapport presenteras en utvärdering av lagen om besöksförbud. Det övergripande syftet är att belysa lagens effekter på trygghet och brottslighet samt rättsväsendets tillämpning av lagen. I tillämpningsdelen beskrivs dels vilken målgrupp som nås av lagen, dels vilka insatser rättsväsendet vidtar när besöksförbud utfärdas respektive överträds. Utvärderingen har delfinansierats av Rikspolisstyrelsen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och riksdagen samt polis- och åklagarväsendet, socialtjänsten, frivården och till alla dem som på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

Fakta om publikationen

Författare: Monika Edlund, Karin Svanberg
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:2
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31993-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-129

Kundkorg

Summa: