Rapportomslag Idéskrift 10 - Föräldrastöd i teori och praktik

Idéskrift 10. Föräldrastöd i teori och praktik

En presentation av föräldrastödjande verksamheter med bevisad effekt på ungdomskriminalitet.
Flertalet vetenskapliga studier har visat att det finns ett samband mellan barns och ungdomars upplevelser i familjen och utvecklingen av en kriminell livsstil. Föräldrastödjande verksamhet har blivit ett samlingsnamn för de åtgärder och projekt där föräldrar är delaktiga i arbetet med att förhindra sociala problem hos sina barn.

Bevisad effekt

I den här idéskriften presenteras ett urval av internationella föräldrastödjande verksamheter som har haft dokumenterad effekt på barn- och ungdomskriminalitet. Skriften tar också upp hur föräldrastödjande verksamheter kan organiseras på lokal nivå, samt illustrerar det med några svenska exempel.

Skriften vänder sig till lokala brottsförebyggande aktörer och andra som planerar att arbeta med föräldrastödjande verksamhet ur ett brottsförebyggande perspektiv.

Fakta om publikationen

Författare: Laura Ferrer-Wreder, Håkan Stattin, Erica Karlsson
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:6
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31997-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-126

Kundkorg

Summa: