Rapportomslag Idéskrift 11 - Tio lokala brottsförebyggande råd

Idéskrift 11. Tio lokala brottsförebyggande råd

En skrift om erfarenheter och exempel från lokala brottsförebyggande råd runt om i Sverige.
Sedan mitten av 1990-talet har antalet lokala brottsförebyggande råd, eller liknande organisationer, ökat från ett tjugotal till omkring 270 år 2003. I den här skriften beskrivs verksamheten i tio lokala brottsförebyggande råd från olika delar av landet och där både arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt.

Erfarenheter och praktiska exempel

Tanken är att beskrivningarna ska ge en inblick i hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan drivas och organiseras. Utifrån de rådens verksamhet och utifrån tidigare erfarenheter, lyfter skriften också fram några faktorer som kan underlätta arbetet i de lokala brottsförebyggande råden. Skriften ger även exempel på hur våra nordiska grannländer organiserar det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Malin Nääs
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:13
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32068-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-127

Kundkorg

Summa: