Rapportomslag Idéskrift 11 - Tio lokala brottsförebyggande råd

Idéskrift 11. Tio lokala brottsförebyggande råd

Sedan mitten av 1990-talet har antalet lokala brottsförebyggande råd, eller liknande organisationer, ökat från ett tjugotal till omkring 270 år 2003. I den här skriften beskrivs verksamheten i tio lokala brottsförebyggande råd från olika delar av landet och där både arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Erfarenheter och praktiska exempel

Tanken är att beskrivningarna ska ge en inblick i hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan drivas och organiseras. Utifrån de rådens verksamhet och utifrån tidigare erfarenheter, lyfter skriften också fram några faktorer som kan underlätta arbetet i de lokala brottsförebyggande råden. Skriften ger även exempel på hur våra nordiska grannländer organiserar det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Malin Nääs
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:13
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32068-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-127

Kundkorg

Summa: