Rapportomslag Förebyggande metoder mot ekobrott

Förebyggande metoder mot ekobrott

En antologi

Antologin är producerad på uppdrag av Ekorådet. I Ekorådet ingår Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen, Riksskatteverket och Patent- och registreringsverket.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mot en proaktiv brottsbekämpning

Bidragen i antologin är skrivna av allt från internationellt etablerade ekobrottsforskare till initierade och engagerade praktiker som dagligen bekämpar ekobrott. Även näringslivet har bidragit med flera artiklar. Ambitionen är att få antologin spridd och diskuterad, inte minst inom de myndigheter som finns representerade inom Ekorådet. Den ska tjäna som inspiration för att gå mot en mer proaktiv ekobrottsbekämpning.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2003
Redaktör: Lars Emanuelsson Korsell

Rapport: 2003:10
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32002-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-123

Kundkorg

Summa: