Lugna gatan

En granskning av tunnelbane- och juniorverksamheterna

Lugna Gatan i Stockholm är ett exempel på en verksamhet där unga engageras i syfte att skapa trygghet för andra, samtidigt som de själva får möjlighet att utvecklas i positiv riktning.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottsförebyggande aktiviteter bland ungdomar

I denna rapport presenteras en undersökning av två av Lugna Gatans verksamheter, nämligen tunnelbane- och juniorverksamheten. Verksamheterna granskas utifrån flera olika källor och metoder. Syftet är att undersökningen ska kunna ligga till grund för förbättringar av verksamheten och ge tankar och kunskap till andra som överväger eller planerar liknande verksamheter.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och andra verksamma i kommuner, organisationer och föreningar som bedriver eller är intresserade av förebyggande arbete bland ungdomar.

Undersökningen har, på uppdrag av Brå, genomförts av Forsknings- och Utvecklingsenheten (fou-enheten) vid socialtjänsten i Stockholms stad.

Fakta om publikationen

Författare: Annika Alvasdotter, Knut Sundell
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31922-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-85

Kundkorg

Summa: