Rapportomslag Ekobrott

Ekobrott

Utvecklingen av några centrala brottstyper

Den ekonomiska brottsligheten är ett prioriterat kriminalpolitiskt område. Sedan mitten av 1990-talet har stora satsningar gjorts på lagstiftning och nya myndighetsstrukturer. Men hur har ekobrottsligheten utvecklats sedan den blev ett begrepp under 1970-talet och hur kommer den att se ut framöver?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om bedrägerier och interna brott

Hur detta ser ut i Sverige är en fråga som inte minst politiker, departement, myndigheter och näringsliv ställer sig. Det finns därför ett behov av att summera utvecklingen och försöka blicka framåt.

Ett av syftena med denna rapport är att ge en sammanfattande bild av den ekonomiska brottsligheten. Framställningen är koncentrerad till några centrala brottstyper. Ett annat syfte är att diskutera den ekonomiska brottsligheten i ett vidare perspektiv än vad vi brukar göra i Sverige. Två försummade områden är exempelvis bedrägerier, som begås företag emellan, och näringslivets utsatthet för interna brott som utförs av anställda och uppdragstagare.

Ett tredje syfte är att försöka bedöma hur den framtida ekobrottsligheten kommer att utvecklas och vilka bekämpningsstrategier som kan bli aktuella.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:1
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31894-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-84

Kundkorg

Summa: