Rapportomslag Just in time

Just in time

Ekobrottslighet inom svensk och norsk långtradartransport

Åkerinäringen har länge uppmärksammats som en problembransch när det gäller ekonomisk brottslighet. Denna rapport handlar om brottslighet inom långtradarnäringen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Många olika slags brott

Det gäller allt från skatteundandragande genom svarta körningar och brott mot vilotids-reglerna till smuggling av sprit och tobak. Den främsta orsaken till brotten beskrivs i termer av ekonomisk press, som blivit ett villkor för branschens aktörer. Enligt rapporten framstår vissa brott som "normaliserade", det vill säga accepterade i delar av branschen. Men rapporten beskriver ändå en bransch full av möjligheter och pekar inte ut den som en särskild problembransch.

Fakta om publikationen

Författare: Lotta Pettersson, Vanja Lundgren

Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:6
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31925-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-104

Kundkorg

Summa: