Rapportomslag Våld mot kvinnor i nära relationer

Våld mot kvinnor i nära relationer

En kartläggning

Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått allt mer uppmärksamhet under de senaste decennierna. Framför allt har man uppmärksammat det våld som sker inom familjen, det vill säga det som begås av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med (make, sambo eller pojkvän eller före detta dito).
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

I samhällsdebatten och lagstiftningen har detta i allt högre grad kommit att betraktas som det samhällsproblem det är i stället för en privatsak. Samtidigt med detta har det skett en kraftig ökning av polisanmälningarna när det gäller dessa brott.

Undersökningens generella syfte är att öka kunskapen om denna typ av brottslighet och om gärningsmännen och offren. Ett annat syfte är att försöka bedöma hur vanligt förekommande detta problem är samt att finna förklaringar till den kraftiga ökningen av polisanmälningarna under 1990-talet.

Fakta om publikationen

Författare: Lotta Nilsson

Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:14
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31969-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-106

Kundkorg

Summa: