Rapportomslag Butiksstölder

Butiksstölder

Problembild och åtgärder

Butiksstölder är ett mycket vanligt brott, som de flesta butiksägare drabbas av. Dessa stölder skadar butiker och konsumenter ekonomiskt och skapar dessutom otrivsel och otrygghet bland både butikspersonal och kunder.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lokalt samarbete ger resultat

Även butiksstöldernas rättsliga efterspel medför stora samhälleliga kostnader. Därför är det viktigt att försöka minska antalet stölder.

Med denna skrift vill Brå bidra med kunskap som kan vara till nytta när man på lokal nivå vill arbeta för att antalet butiksstölder ska bli färre. Skriften innehåller både en mer allmän beskrivning av butiksstöldernas utveckling och karaktär och förslag till hur man kan gå tillväga när man på lokal nivå vill försöka minska antalet stölder. Eftersom problemen ser olika ut i olika typer av butiker finns inga åtgärdspaket som fungerar överallt. Att arbeta problemorienterat och att samarbeta på lokal nivå ger dock bra förutsättningar för att komma åt problemen i ett visst område.

Skriftens målgrupp är främst lokala brottsförebyggande råd eller lokala samarbetsforum inom handeln. Förslagen till arbetssätt för att minska brottsligheten, fungerar troligen bäst om fler butiker samarbetar i en gemensam brottsförebyggande satsning. Bra är då om även det lokala brottsförebyggande rådet engageras i arbetet. Även enskilda större butiker bör kunna ha glädje av skriften som ett underlag för brottsförebyggande strategier.

Fakta om publikationen

Författare: Monika Edlund, Lisa Westfelt
Publikationsår: 2002

Publikationsnummer: ISBN 91-38-31921-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-102

Kundkorg

Summa: