Rapportomslag Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

En brottsförebyggande strategi bör innehålla flera olika infallsvinklar för att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten. En naturlig del i en sådan strategi bör vara att beakta det brottsförebyggande perspektivet vid planering, utformning och förvaltning av bebyggelseområden och enskilda byggnader.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett regeringsuppdrag

Denna rapport är svar på regeringens uppdrag till Brå att utveckla arbetet med bebyggelseinriktade åtgärder som ökar tryggheten och förebygger brott. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan Brottsförebyggande rådet (Brå), Boverket och Rikspolisstyrelsen (RPS) och i samråd med Svenska Kommunförbundet.

Fakta om publikationen

Redaktör: Mårten Törnqvist
Publikationsår: 2002

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-81

Kundkorg

Summa: