Strukturerad information om brott (STUK)

En slutrapport

Detta projekt har arbetat fram ett förslag till en helt ny struktur för att beskriva den gemensamma informationsmängd om brott som hanteras av rättsväsendet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Dagens sätt att koda information om brott i ärenden som hanteras av rättsväsendet uppfyller nämligen varken myndigheternas egna behov eller kraven på att kunna redovisa den information som efterfrågas av samhället.

Rapporten är skriven av Brottsförebyggande rådet i samarbete med Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Tullverket.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2002

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-98

Kundkorg

Summa: