Rapportomslag Upprepad utsatthet för brott

Upprepad utsatthet för brott

En rapport om hur brottsligheten kan minska genom att fokusera på personer och platser som redan utsatts för brott.
Genom att rikta åtgärder specifikt mot personer eller platser som redan blivit drabbade av brott kan man minska den totala brottsligheten.

Risken ökar för den som redan är utsatt

Till exempel är risken för att en misshandlad kvinna ska utsättas för brott igen 50 gånger högre om hon redan polisanmält ett brott. När det gäller butiksinbrott är risken dubbelt så hög om man redan anmält ett brott.

I undersökningen som ligger till grund för denna rapport har 30 000 polisanmälningar studerats, rörande brottstyperna misshandel och hot, inbrott i skolor, inbrott i butiker, bilrelaterade brott och bostadsinbrott.

Fakta om publikationen

Författare: Malena Carlstedt
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31772-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-63

Kundkorg

Summa: