Rapportomslag Hur - var - närpolis

Hur - var - närpolis

En granskning av närpolisreformen

Närpolisreformen beslutades 1993 och har sedan dess genomförts successivt. Vissa polismyndigheter började reformarbetet redan 1993, medan det i andra dröjde till åren 1997-98.
ISBN: 91-38-31774-5
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Arbete pågår

Närpolisreformen bör ses som en pågående process snarare än en färdig lösning. Ett syfte med reformen är att poliser ska arbeta med alla typer av polisiära uppgifter i lokalsamhället. Denna rapport visar att hälften av landets 6 400 närpoliser är allpoliser som arbetar med såväl utrycknings- och utredningsverksamhet som med brottsförebyggande insatser.

Fakta om publikationen

Författare: Peter Lindström, Anna Pauloff, Sven Granath
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:5

ISBN: 91-38-31774-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-61

Kundkorg

Summa: