Rapportomslag Brottsligheten i olika länder

Brottsligheten i olika länder

Hur hög är brottsligheten i Sverige jämfört med i andra länder? Det är en fråga som ofta diskuteras och som brukar väcka stort intresse. Inte bara bland politiker och beslutsfattare utan även hos medier och allmänhet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En brottsofferundersökning

Trots att det är allmänt känt att det är svårt att göra jämförelser mellan olika länders kriminalstatistik eftersom det förs på olika sätt, presenterar medier ibland sådana sammanställningar och i dessa hamnar Sverige ofta i topp. Inte beroende på att vi har hög brottslighet — utan på grund av att Sveriges kriminalstatistik ofta är mer omfattande än andras.

En möjlighet att få en uppfattning om brottsligheten i olika länder är att genomföra offerundersökningar i de deltagande länderna och jämföra dem. Denna metod har använts fyra gånger sedan år 1989 i den internationella brottsofferundersökningen. I den här rapporten - Brottsligheten i olika länder - sammanfattas resultaten från den senast genomförda brottsofferundersökningen 1999 som Sverige deltog i tillsammans med 16 andra industriländer. Förutom jämförelser av brottsnivåer görs även jämförelser i andra kriminalpolitiskt relevanta frågor.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Dolmén
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:18
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31892-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-59

Kundkorg

Summa: