Rapportomslag Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Sedan början av 1990-talet har våldet mot kvinnor varit en uppmärksammad fråga som diskuterats i många olika sammanhang. Behovet av kunskap inom området är stort och en förutsättning för en seriös debatt om meningsfulla åtgärder.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Analys av samtliga fall

Denna rapport behandlar den mest extrema formen av våld mot kvinnor, det dödliga våldet. Och då specifikt det dödliga våld som sker i nära relationer, det vill säga när en nuvarande eller före detta make, sambo, fästman eller pojkvän tar livet av sin kvinna.

Rapporten bygger på en genomgång av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer under 1990-talet. Utifrån detta underlag har faktorer som gärningsmännens motiv, psykiska status och tidigare brottsbelastning analyserats, liksom om samhället känt till att det fanns en hotbild.

Rapportens målgrupper är regering och riksdag samt anställda inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, personer verksamma vid kvinnojourer och övriga som i sin verksamhet kommer i kontakt med problemet.

Fakta om publikationen

Författare: Mikael Rying
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:11
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31780-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-57

Kundkorg

Summa: