Vanor och trygghet

Intervjuundersökning av socialt utsatta personer och normalbefolkning

Är socialt utsatta grupper över huvud taget representerade i frågeundersökningar? Vilka effekter kan en eventuell underrepresentation få? I vad mån har de självrapporterade uppgifterna hos dessa grupper en acceptabel kvalitet?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om urval och bortfall

Syftet med rapporten Vanor och trygghet — intervjuundersökning av socialt utsatta personer och normalbefolkning är att försöka ge svar på dessa frågor och att belysa om bortfallet är så stort att data från frågeundersökningar i den allmänna befolkningen riskerar att bli missvisande.

Fakta om publikationen

Författare: Eckart Kuhlhorn
Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-118

Kundkorg

Summa: