Rapportomslag Finansiella offshore-marknader och skatteparadis

Finansiella offshore-marknader och skatteparadis

Den skatteparadispräglade verksamheten i världen växer kontinuerligt. I slutet av 1990-talet fanns ett 50-tal centra i världen som kunde beskrivas som skatteparadis.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett resultat av globaliseringsprocesser

Till skatteparadis räknas länder som inte tar ut någon skatt, eller som har väldigt låg skatt (bara några procentenheter). Med offshore menas i finansiella sammanhang valuta som placeras (deponeras) och används utanför det land där det har ställning som reguljärt betalningsmedel. Finansiella offshore-marknader och skatteparadis utgör ett par av de väsentligaste dragen i den pågående globaliseringen av finansiell verksamhet.

Denna rapport har skrivits av Oscar Engdahl vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet och ges ut inom ramen för Brå:s ekobrotts- forskningsprogram.

Fakta om publikationen

Författare: Oskar Engdahl
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:19
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31715-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-113

Kundkorg

Summa: