Brott och otrygghet i Skarpnäck

Denna rapport om brott och trygghet i närpolis- och stadsdelsområdet Skarpnäck i Stockholm ingår i en serie lokala undersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört inom så kallade ramprojekt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utveckling av det lokal arbetet

I ramprojekten har ett antal orter fått olika former av forsknings- och utvecklingsstöd för att utveckla det lokala arbetet med att förebygga brott. Undersökningen ingår också i ett arbete med att utveckla instrument för att studera lokala problembilder.

Huvudsyftet är att resultaten ska kunna användas i planeringen av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Skarpnäck. Dessutom ska resultaten kunna användas för att följa utvecklingen och för att utvärdera de insatser som görs.

Många olika förhållanden kan kartläggas i en undersökning av det här slaget. I detta fall används bara några av alla tänkbara infallsvinklar. Undersökningen gör alltså inte anspråk på att vara heltäckande.

Fakta om publikationen

Författare: Malena Carlstedt
Publikationsår: 2000

Kundkorg

Summa: