Brott och otrygghet i Borlänge

Huvudsyftet är att resultaten ska kunna användas i planeringen av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borlänge.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brott och otrygghet i Borlänge

Denna rapport om brott och trygghet i Borlänge ingår i en serie lokala undersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört inom så kallade ramprojekt. I ramprojekten har ett antal orter fått olika former av forsknings- och utvecklingsstöd för att utveckla det lokala arbetet med att förebygga brott. Undersökningen ingår också i ett arbete med att utveckla instrument för att studera lokala problembilder. Huvudsyftet är att resultaten ska kunna användas i planeringen av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borlänge. Dessutom ska resultaten kunna användas för att i ett senare skede följa utvecklingen och för att utvärdera de insatser som gjorts. Många olika förhållanden kan kartläggas i en undersökning av det här slaget. I detta fall används bara några av alla tänkbara infallsvinklar. Undersökningen gör alltså inte anspråk på att vara heltäckande. Rapportens författare är Erik Grevholm, Brå:s enhet för lokalt brottsförebyggande arbete

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm
Publikationsår: 2000

Kundkorg

Summa: