Rapportomslag Idéskrift 6 - Grannsamverkan

Idéskrift 6. Grannsamverkan

Grannar har i alla tider samverkat för att skapa trygghet och motverka brott i sitt gemensamma bostadsområde. I dagens samhälle måste man dock ofta organisera samarbetet för att det ska fungera.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vanlig verksamhet

Grannsamverkan har blivit en av de vanligaste konkreta brottsförebyggande verksamheterna som bedrivs på lokal nivå.

I skriften Grannsamverkan presenteras erfarenheter och diskuteras utvecklingsmöjligheter. Den redogör för grannsamverkan i olika typer av områden, från storstädernas ytterområden till mindre orter med mindre problem. Vid sidan av olika positiva effekter, diskuteras också tänkbara negativa sidoeffekter.

Metoden med grannsamverkan har använts i ungefär trettio år och fortfarande är utvecklingsmöjligheterna stora. Grannsamverkan kan exempelvis utvidgas till att omfatta annat än brott, som boendeinflytande och trivsel i vid bemärkelse.

Skriften vänder sig till alla som i en eller annan form kan bidra till att grannsamverkan kommer till stånd och bedrivs på ett bra sätt.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm
Publikationsår: 2002

Rapport: 2000:22
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31718-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-99

Kundkorg

Summa: