Handläggningstider vid polisanmäld barnmisshandel

Det är stora länsvisa skillnader då det gäller hur lång tid polis och åklagare tar på sig för att utreda barnmisshandelsfall. Den genomsnittliga handläggningstiden i hela landet är drygt fem månader. Det konstaterar Kommittén mot barnmisshandel och Brå. Brå har på kommitténs uppdrag utfört en snabbutredning av handläggningstiderna, vid de fall där det finns en skäligen misstänkt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-15

Kundkorg

Summa: