Fortsatt informationsspridning om det kommunala ansvaret

Brås stöd ska stärka kommunernas förmåga att uppfylla lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. En förutsättning för en bra implementering av lagen är en god kännedom om den hos olika kommunala funktioner och kommunernas samarbetsparter.

Under 2024 kommer informationsinsatserna att fortsätta genom medverkan i olika sammanhang som exempelvis större nationella eller regionala konferenser, fler utbildningsplatser (se rubriken Utbildning i brottsförebyggande arbete) och genom en tillfällig men stor utökning av platser på konferensen Råd för framtiden från 500 till 650. Informationsinsatserna kan ske helt fristående eller som en integrerad del i andra sammanhang. Den skräddarsydda återkopplingen till kommunerna (se rubriken Skräddarsydd återkoppling av uppföljning) om deras brottsförebyggande arbete innehåller också information om lagen och hur den kan uppfyllas.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande