Brott mot företag

Brå ska öka kunskapen om de brott som företag utsätts för genom två kartläggande undersökningar.

Brå har tidigare gjort flera studier som rört olika aspekter av den brottslighet som begås av eller med hjälp av företag. Brå har också belyst olika aspekter av företags utsatthet för brott men har hittills inte studerat företags utsatthet för brott på ett mer systematiskt sätt. Det övergripande syftet med det här projektet är att öka kunskapen om de brott som företag utsätts för genom två kartläggande undersökningar. Dels genom en enkätundersökning där representanter för olika företag ombes svara på frågor om vilka brott som företagen blivit utsatta för, dels genom att undersöka vilka typer av brott mot företag som anmäls till polisen. Den här delstudien ska rikta fokus mot brottsanmälningar där företag står noterade som målsägare på brottsanmälan.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och näringslivet.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2025