Bostadsinbrott

Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om bostadsinbrott som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga brottsligheten.

Att få inbrott i sin bostad är en integritetskränkning som, förutom den ekonomiska skadan, kan ha betydande negativa effekter för den som utsätts. Ett inbrott har dessutom ofta fler än ett brottsoffer, och särskilt barn kan påverkas starkt. Syftet med projektet är att bidra med ett kunskapsunderlag vad det gäller bostadsinbrott som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga brottsligheten. Ett annat mål är att undersöka polisens hantering av bostadsinbrotten för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden i syfte att utveckla polisens arbetsmetoder.

Redovisas i oktober 2024.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, kommuner och länsstyrelser.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024