Statistikstöd till kommunernas lägesbilder

Efter önskemål från länsstyrelser har Brå tagit fram ett antal indikatorer på anmälda brott, självrapporterad utsatthet för brott och otrygghet i landets kommuner.

I och med den nya lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet har varje kommun ett ansvar att återkommande ta fram egna lägesbildsanalyser, som ska ligga till grund för det lokala brottsförebyggande arbetet. Efter önskemål från länsstyrelser har Brå tagit fram ett antal indikatorer på anmälda brott, självrapporterad utsatthet för brott och otrygghet i landets kommuner. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt bistå framför allt de kommuner som har begränsade resurser att ta fram egna uppgifter till sina lägesbildsanalyser. Statistiken överfördes till länsstyrelserna för första gången 2023 och det kommer även att ske 2024.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Kommuner.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024