Utbildning i brottsförebyggande arbete

Brå ska sprida och förvalta grundläggande utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån och till att underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer – såsom kommunsamordnare, kommunpoliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Det övergripande målet med utbildningen är att höja lägstanivån på kunskaper om ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samverkan lokalt och regionalt. Under 2022 kommer vi att genomföra ett antal utbildningar, men också förbereda för en utökning av utbildningsverksamheten med anledning av den nya lagstiftningen. Särskilt riktade utbildningsinsatser mot kommuner utan tidigare erfarenhet och politiker i kommuner kommer att genomföras.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Lokala och regionala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande