Stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Denna produkt finns nu även som digital plattform och under 2022 kommer arbetet att fortsätta med att vidareutveckla den genom att lägga till fördjupning och exempel i olika avsnitt. Det handlar bland annat om en fördjupning med att följa upp och utvärdera lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet är att stödja och utveckla framförallt kommuners, men även andra lokala brottsförebyggande aktörers, förmåga att planera och genomföra utvärderingar av lokala brottsförebyggande åtgärder.

Mellan åren 2018 och 2020 genomfördes pilotprojektet Sluta skjut! i Malmö, med stöd av Brå. Arbetet i projektet bygger på samverkansmetoden group violence intervention, som är framtagen vid John Jay College i New York och syftar till att minska dödligt gängrelaterat våld. Under 2021 har arbetet, med bidrag från Brå, utvärderats och erfarenheter från projektet i Malmö har spridits. Under 2021 har också förberedelser gjorts för att kunna prova strategin även på andra orter i Sverige. Till stöd för att prova strategin på andra orter har en metodhandbok därför översatts, både till svenska språket och till svenska förhållanden. Under 2022 fortsätter Brå, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården, arbetet med att implementera strategin på en eller flera orter i Sverige.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer.
  • Samarbetspartners: Länsstyrelserna, relevanta lokala brottsförebyggande aktörer, Polismyndigheten, Kriminalvården och John Jay College.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande