Sprida kunskap om det

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

En uppgift som CVE har är att bidra till att sprida information, kunskap och öka förståelsen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Det gör CVE genom att anpassa kunskapen efter olika behov och omsätta den i olika former av kunskapsmaterial och utbildningsinsatser. Syftet är att höja kompetensnivån hos framför allt lokala aktörer om hur de kan bedriva det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

För att nå yrkesverksamma i kommuner och regioner genomför CVE bland annat uppdragsutbildningar, föreläsnings- och seminarieserier om relevanta sakfrågor och en nationell årlig konferens för yrkesverksamma, Samling mot våldsbejakande extremism. Under 2024 kommer årskonferensen att hållas i maj. CVE arbetar med olika kommunikationskanaler för att sprida insamlad kunskap, såsom exempelvis poddar och kortare filmer.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande