Sprida kunskap om det

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

En uppgift som CVE har är att bidra till att sprida information, kunskap och öka förståelsen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Detta gör vi genom att anpassa kunskapen efter olika behov och omsätta den i olika former av kunskapsmaterial och utbildningsinsatser. Syftet är att höja kompetensnivån hos framför allt lokala aktörer om hur de kan bedriva det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

För att nå yrkesverksamma i alla kommuner och regioner genomför vi utbildningar och föreläsnings- och seminarieserier om relevanta sakfrågor, bland annat en nationell årlig konferens för yrkesverksamma, Samling mot våldsbejakande extremism. Vi kommer att fortsätta arbetet med att använda olika kommunikationskanaler för att sprida insamlad kunskap, och spridningen ska vara både fysisk och virtuell. En viktig kanal för att sprida CVE:s kunskap är en webbaserad kunskapsplattform, där kommunikationskanaler som poddar, kortare filmer och webbplatsen är centrala.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande