Trygghetsskapande insatser i Mölndals centrum

2022

| Mölndals stad,

Denna rapport redovisar utvärderingen av trygghetsskapande insatser i Mölndals centrum.

Bakgrunden till projektet var en lägesbeskrivning där narkotikahantering i offentlig miljö liksom missbruksproblematik och ordningsstörningar lyftes fram. Utvärderingen är en utvecklande del för arbetet med trygghetsskapande insatser i centrumområdet vilka övergripande syftar till att öka den upplevda tryggheten i Mölndal centrum.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.