Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

2022

| Vellinge kommun,

Trygghetsvärdarna infördes år 2018 som ett svar på ett behov som ansågs sig finnas kopplat till att förstärka närvaron av vuxna i och runt miljöer där det föreligger risk för brott eller störningar. Oftast är det miljöer där det rör sig barn och ungdomar.

I uppdraget ingår förutom att rondera och ha tillsyn på kommunala fastigheter, även att arbeta händelsestyrt och uppsökande, främst utifrån begrepp som trygghetsskapande.

I utvärderingen framgår av intervjuerna med trygghetsvärdarna är det även något som är särskilt framgångsrikt, att kompensera för den bristande sociala kontrollen i offentliga miljön. Och att de även i fortsättningen bör arbeta som en länk mellan det civila samhället och myndigheter.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.