Nackaprojektet

Nacka kommun beviljades stöd till en utvärdering av Nackaprojektet. Projektet innebar att en modell för upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader togs fram för att förebygga svartarbete.

Med utvärderingen ville man undersöka om projektet stoppat bolag som inte skött sina skyldigheter och se på vilket sätt projektet påverkat byggprocessen i Nacka kommun. Utvärderingen genomfördes med hjälp av enkätintervjuer och jämförelser mellan upphandlingar som gjordes före och efter projektet. Utvärderingen visar att både beställare och entreprenörer är positiva till arbetssättet samt att oseriösa företag upptäcks snabbt.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.