Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i de 25 största kommunerna

per 100 000 invånare

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Stockholm","Södertälje","Göteborg","Västerås","Malmö","Örebro","Helsingborg","Eskilstuna","Hela landet","Botkyrka","Huddinge","Haninge","Gävle","Halmstad","Borås","Kristianstad","Norrköping","Sundsvall","Uppsala","Karlstad","Linköping","Nacka","Växjö","Lund","Jönköping","Umeå"],datasets : [{"label": "Anmälda brott per 100 000 inv.","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["21262","15410","15280","15013","14807","14657","14501","14427","14192","13435","12789","12590","12430","12304","11908","11631","11329","11042","10470","9854","9654","9614","9351","9077","8602","8306"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.7)"}]}

Antal brott per 100 000 av medelfolkmängden i kommunerna med störst befolkning, år 2021. Preliminär statistik. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett stort antal
brott per 100 000 invånare. En förklaring till det är den höga genomströmningen av människor som inte är bofasta i kommunen. Även i storstädernas stadskärnor, såsom stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö, anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare, av samma skäl. Även andra kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta där kan uppvisa ett stort antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a4cdcf !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k0488 {fill: #add2d4 !important;}.k2583 {fill: #add2d4 !important;}.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1270 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k0884 {fill: #add2d4 !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k2480 {fill: #a4cdcf !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0665 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k1273 {fill: #add2d4 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k0481 {fill: #add2d4 !important;}.k1278 {fill: #add2d4 !important;}.k1281 {fill: #a4cdcf !important;}.k1984 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a3cccf !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1315 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a3cccf !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k2180 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1484 {fill: #abd1d3 !important;}.k1462 {fill: #abd1d3 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k0126 {fill: #a1cbce !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k0484 {fill: #a1cbce !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9fcacd !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k1283 {fill: #9cc8cb !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9ac7ca !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9ac7ca !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1081 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k0883 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k0683 {fill: #abd1d3 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k1082 {fill: #abd1d3 !important;}.k2184 {fill: #abd1d3 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k1441 {fill: #aad0d2 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1499 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k0583 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k1080 {fill: #aad0d2 !important;}.k1383 {fill: #aad0d2 !important;}.k1280 {fill: #82babd !important;}.k0381 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k1293 {fill: #aad0d2 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k0191 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a6ced0 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k0780 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k1498 {fill: #add2d4 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0763 {fill: #add2d4 !important;}
.k1290 {fill: #5fa7ab !important;}.k1435 {fill: #83bbbe !important;}.k0182 {fill: #72b1b5 !important;}.k1461 {fill: #64aaae !important;}.k0331 {fill: #89bec1 !important;}.k1492 {fill: #80b9bd !important;}.k2309 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1460 {fill: #68acb0 !important;}.k1465 {fill: #72b1b5 !important;}.k0488 {fill: #89bec1 !important;}.k2583 {fill: #66abaf !important;}.k1421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1270 {fill: #85bcbf !important;}.k1430 {fill: #6daeb3 !important;}.k0884 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1782 {fill: #6daeb3 !important;}.k2480 {fill: #80b9bd !important;}.k1452 {fill: #77b4b8 !important;}.k0665 {fill: #87bdc0 !important;}.k2281 {fill: #64aaae !important;}.k1273 {fill: #7db7bb !important;}.k1471 {fill: #7db7bb !important;}.k0481 {fill: #74b2b6 !important;}.k1278 {fill: #89bec1 !important;}.k1281 {fill: #77b4b8 !important;}.k1984 {fill: #80b9bd !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0136 {fill: #55a1a6 !important;}.k0184 {fill: #43979d !important;}.k1486 {fill: #77b4b8 !important;}.k0680 {fill: #7db7bb !important;}.k0861 {fill: #76b3b7 !important;}.k1060 {fill: #76b3b7 !important;}.k1315 {fill: #5da6ab !important;}.k1214 {fill: #7bb6ba !important;}.k2083 {fill: #82babd !important;}.k1785 {fill: #80b9bd !important;}.k0127 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1380 {fill: #58a3a8 !important;}.k2180 {fill: #57a2a7 !important;}.k1272 {fill: #6daeb3 !important;}.k1484 {fill: #77b4b8 !important;}.k1462 {fill: #74b2b6 !important;}.k1463 {fill: #519fa4 !important;}.k1490 {fill: #5ca5aa !important;}.k2481 {fill: #64aaae !important;}.k0765 {fill: #85bcbf !important;}.k1262 {fill: #9ac7ca !important;}.k0330 {fill: #89bec1 !important;}.k0512 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #66abaf !important;}.k2161 {fill: #85bcbf !important;}.k0126 {fill: #53a0a5 !important;}.k0860 {fill: #6baeb2 !important;}.k1266 {fill: #76b3b7 !important;}.k2523 {fill: #7eb8bc !important;}.k1291 {fill: #85bcbf !important;}.k0764 {fill: #89bec1 !important;}.k0562 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1264 {fill: #76b3b7 !important;}.k1256 {fill: #6fafb4 !important;}.k1267 {fill: #77b4b8 !important;}.k0382 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2422 {fill: #93c4c6 !important;}.k0181 {fill: #399298 !important;}.k0484 {fill: #43979d !important;}.k1265 {fill: #80b9bd !important;}.k0580 {fill: #72b1b5 !important;}.k1961 {fill: #72b1b5 !important;}.k2514 {fill: #6daeb3 !important;}.k0128 {fill: #74b2b6 !important;}.k0581 {fill: #61a8ac !important;}.k1263 {fill: #8abfc2 !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k1083 {fill: #74b2b6 !important;}.k0482 {fill: #6fafb4 !important;}.k0685 {fill: #95c5c7 !important;}.k1861 {fill: #6aadb1 !important;}.k1260 {fill: #66abaf !important;}.k0687 {fill: #76b3b7 !important;}.k2584 {fill: #83bbbe !important;}.k1230 {fill: #8abfc2 !important;}.k1470 {fill: #5fa7ab !important;}.k2403 {fill: #83bbbe !important;}.k0686 {fill: #6aadb1 !important;}.k1885 {fill: #83bbbe !important;}.k2506 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1284 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1277 {fill: #5ca5aa !important;}.k2283 {fill: #6daeb3 !important;}.k0360 {fill: #77b4b8 !important;}.k1491 {fill: #83bbbe !important;}.k2062 {fill: #74b2b6 !important;}.k1760 {fill: #a1cbce !important;}.k1233 {fill: #9cc8cb !important;}.k1276 {fill: #61a8ac !important;}.k0881 {fill: #6fafb4 !important;}.k0305 {fill: #76b3b7 !important;}.k0125 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1762 {fill: #9ac7ca !important;}.k2418 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1495 {fill: #63a9ad !important;}.k2425 {fill: #7db7bb !important;}.k1283 {fill: #42969c !important;}.k0662 {fill: #89bec1 !important;}.k2282 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1784 {fill: #7eb8bc !important;}.k1880 {fill: #42969c !important;}.k0882 {fill: #7db7bb !important;}.k1415 {fill: #7db7bb !important;}.k1980 {fill: #3d9499 !important;}.k1381 {fill: #77b4b8 !important;}.k1231 {fill: #57a2a7 !important;}.k0781 {fill: #7eb8bc !important;}.k1286 {fill: #83bbbe !important;}.k2084 {fill: #6aadb1 !important;}.k0380 {fill: #6aadb1 !important;}.k1081 {fill: #7eb8bc !important;}.k1261 {fill: #85bcbf !important;}.k2085 {fill: #76b3b7 !important;}.k1781 {fill: #6baeb2 !important;}.k1881 {fill: #5da6ab !important;}.k2417 {fill: #90c2c5 !important;}.k0586 {fill: #74b2b6 !important;}.k0560 {fill: #a1cbce !important;}.k1981 {fill: #5da6ab !important;}.k1440 {fill: #7db7bb !important;}.k1493 {fill: #64aaae !important;}.k2582 {fill: #72b1b5 !important;}.k2183 {fill: #6daeb3 !important;}.k0115 {fill: #82babd !important;}.k0883 {fill: #85bcbf !important;}.k2182 {fill: #61a8ac !important;}.k2581 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2513 {fill: #79b5b9 !important;}.k0767 {fill: #7db7bb !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k0683 {fill: #7bb6ba !important;}.k2518 {fill: #89bec1 !important;}.k1082 {fill: #72b1b5 !important;}.k2184 {fill: #7db7bb !important;}.k2303 {fill: #93c4c6 !important;}.k1285 {fill: #72b1b5 !important;}.k1441 {fill: #85bcbf !important;}.k1287 {fill: #89bec1 !important;}.k2280 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1446 {fill: #a1cbce !important;}.k0682 {fill: #66abaf !important;}.k1499 {fill: #6baeb2 !important;}.k1292 {fill: #80b9bd !important;}.k2463 {fill: #55a1a6 !important;}.k1438 {fill: #89bec1 !important;}.k1401 {fill: #76b3b7 !important;}.k0486 {fill: #72b1b5 !important;}.k2021 {fill: #9cc8cb !important;}.k0483 {fill: #6aadb1 !important;}.k0117 {fill: #82babd !important;}.k1883 {fill: #58a3a8 !important;}.k1494 {fill: #76b3b7 !important;}.k2404 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0139 {fill: #55a1a6 !important;}.k1402 {fill: #70b0b4 !important;}.k2409 {fill: #98c6c9 !important;}.k0509 {fill: #89bec1 !important;}.k2421 {fill: #90c2c5 !important;}.k2505 {fill: #91c3c6 !important;}.k2181 {fill: #6daeb3 !important;}.k0604 {fill: #97c6c8 !important;}.k0120 {fill: #7bb6ba !important;}.k1487 {fill: #6daeb3 !important;}.k0162 {fill: #57a2a7 !important;}.k0186 {fill: #7db7bb !important;}.k1489 {fill: #70b0b4 !important;}.k0192 {fill: #42969c !important;}.k1482 {fill: #79b5b9 !important;}.k1444 {fill: #87bdc0 !important;}.k1904 {fill: #6daeb3 !important;}.k0563 {fill: #98c6c9 !important;}.k1382 {fill: #72b1b5 !important;}.k0583 {fill: #6daeb3 !important;}.k2510 {fill: #76b3b7 !important;}.k2305 {fill: #89bec1 !important;}.k0834 {fill: #93c4c6 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2521 {fill: #85bcbf !important;}.k2080 {fill: #85bcbf !important;}.k2026 {fill: #a4cdcf !important;}.k2460 {fill: #9dc9cc !important;}.k2326 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0584 {fill: #91c3c6 !important;}.k1814 {fill: #98c6c9 !important;}.k1445 {fill: #7db7bb !important;}.k2034 {fill: #8abfc2 !important;}.k0138 {fill: #6daeb3 !important;}.k2039 {fill: #8abfc2 !important;}.k1080 {fill: #85bcbf !important;}.k1383 {fill: #83bbbe !important;}.k1280 {fill: #40969b !important;}.k0381 {fill: #61a8ac !important;}.k2284 {fill: #74b2b6 !important;}.k1293 {fill: #6daeb3 !important;}.k1497 {fill: #98c6c9 !important;}.k0980 {fill: #79b5b9 !important;}.k0187 {fill: #a4cdcf !important;}.k1282 {fill: #5da6ab !important;}.k1860 {fill: #72b1b5 !important;}.k1765 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #93c4c6 !important;}.k2560 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2462 {fill: #7bb6ba !important;}.k2101 {fill: #72b1b5 !important;}.k1496 {fill: #6fafb4 !important;}.k1384 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1439 {fill: #7bb6ba !important;}.k2401 {fill: #80b9bd !important;}.k0561 {fill: #9dc9cc !important;}.k0642 {fill: #80b9bd !important;}.k1485 {fill: #6aadb1 !important;}.k2081 {fill: #5fa7ab !important;}.k2082 {fill: #9ac7ca !important;}.k2482 {fill: #7db7bb !important;}.k1481 {fill: #79b5b9 !important;}.k0513 {fill: #93c4c6 !important;}.k1962 {fill: #64aaae !important;}.k0160 {fill: #79b5b9 !important;}.k0114 {fill: #47999f !important;}.k1443 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0760 {fill: #8abfc2 !important;}.k0428 {fill: #87bdc0 !important;}.k2061 {fill: #93c4c6 !important;}.k0191 {fill: #499aa0 !important;}.k1447 {fill: #509ea3 !important;}.k1863 {fill: #6fafb4 !important;}.k0617 {fill: #8abfc2 !important;}.k2260 {fill: #87bdc0 !important;}.k0188 {fill: #64aaae !important;}.k0821 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1763 {fill: #95c5c7 !important;}.k0480 {fill: #57a2a7 !important;}.k0183 {fill: #4a9ba1 !important;}.k1884 {fill: #90c2c5 !important;}.k1764 {fill: #82babd !important;}.k1761 {fill: #a6ced0 !important;}.k1407 {fill: #9ac7ca !important;}.k2104 {fill: #85bcbf !important;}.k1488 {fill: #57a2a7 !important;}.k1466 {fill: #83bbbe !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k2029 {fill: #a1cbce !important;}.k2031 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2023 {fill: #87bdc0 !important;}.k0684 {fill: #90c2c5 !important;}.k1472 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1715 {fill: #91c3c6 !important;}.k1864 {fill: #2d8b91 !important;}.k1907 {fill: #85bcbf !important;}.k1737 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1730 {fill: #74b2b6 !important;}.k0840 {fill: #9dc9cc !important;}.k2380 {fill: #519fa4 !important;}.k0140 {fill: #89bec1 !important;}.k0582 {fill: #98c6c9 !important;}.k1427 {fill: #76b3b7 !important;}.k2361 {fill: #7eb8bc !important;}.k1882 {fill: #87bdc0 !important;}.k0163 {fill: #5fa7ab !important;}.k0885 {fill: #83bbbe !important;}.k2132 {fill: #77b4b8 !important;}.k1275 {fill: #5da6ab !important;}.k0880 {fill: #55a1a6 !important;}.k0780 {fill: #76b3b7 !important;}.k1480 {fill: #3b9399 !important;}.k0761 {fill: #6baeb2 !important;}.k0319 {fill: #74b2b6 !important;}.k1766 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1498 {fill: #8abfc2 !important;}.k2580 {fill: #5da6ab !important;}.k2321 {fill: #85bcbf !important;}.k1473 {fill: #6fafb4 !important;}.k1780 {fill: #70b0b4 !important;}.k0461 {fill: #80b9bd !important;}.k0862 {fill: #6fafb4 !important;}.k1442 {fill: #82babd !important;}.k0123 {fill: #5da6ab !important;}.k2313 {fill: #7eb8bc !important;}.k1783 {fill: #7eb8bc !important;}.k1419 {fill: #95c5c7 !important;}.k1862 {fill: #6baeb2 !important;}.k0763 {fill: #82babd !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

Anmälda brott i regionerna

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Hela landet","Stockhom","Väst","Syd","Mitt","Öst","Bergslagen","Nord"],datasets : [{"label": "Samtliga brott","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["15097","19804","13613","15063","13343","13411","13272","11509"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,1)"},{"label": "Brott mot person","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["2877","3288","2536","3168","2532","2977","2548","2458"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"}]}

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2020. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 utgår statistiken över anmälda brott från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

 • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
 • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
 • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
 • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
 • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
 • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
 • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäls flest brott i region Stockholm. Under 2020 anmäldes där 19 800 brott per 100 000 invånare, medan motsvarande siffra i regionerna Väst och Syd var cirka 13 700 respektive 15 200 brott, och i regionerna Bergslagen, Öst och Mitt anmäldes mellan 13 000 och 13 400 brott per region. Lägst antal brott anmäldes i region Nord, där 11 400 brott anmäldes per 100 000 invånare.

I de flesta regioner utgjorde brott mot person mellan 19 och 22 procent av de anmälda brotten 2020, medan de i region Stockholm utgjorde 17 procent. I region Stockholm utgjorde i stället skadegörelsebrott en markant större andel (27 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. Fördelningen har sett likartad ut över tid, men under 2020 ökade andelen skadegörelsebrott i Stockholm något (+2 procentenheter), vilket kan hänföras till pandemin (se avsnittet om Skadegörelse ovan). I övriga regioner var andelen skadegörelsebrott både mindre (7–11 %) och av en delvis annan karaktär.

Utsatthet för brott

Det är 22,6 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2019 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU sammantaget kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri eller nätkränkning.

Det är 14,6 procent av hushållen i riket som under 2019 uppges ha utsatts för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas för egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott.

Utsatthet för brott i regionerna

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Hela landet","Stockhom","Väst","Syd","Mitt","Öst","Bergslagen","Nord"],datasets : [{"label": "Egendomsbrott","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["14.6","14.2","16.5","9.6","15.5","16.7","13.6","13.5"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,1)"},{"label": "Brott mot person","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["22.6","20.8","22.1","17.3","25.9","22.7","23.5","19.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"}]}

Självrapporterad utsatthet för brott mot egendom bland hushåll samt för brott mot enskild person. Andel i procent enligt NTU 2020. Källa: NTU

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Om brottslighet