Ett webbinarium från Brå och vetenskapsrådet

Samtal om hatbrott

Hur ser Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott ut? Vad visar Brås senaste hatbrottsstatistik? Det diskuteras i webbinariet Samtal om hatbrott.

Hatbrott utgörs av brott där gärningspersonens motiv kan kopplas till fördomar eller negativa föreställningar gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

I webbinariet Samtal om hatbrott diskuterar forskare och praktiker Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott samt möjliga vägar framåt i en mer effektiv och rättssäker hantering av anmälda hatbrott. Dessutom presenteras Brås senaste hatbrottsstatistik.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör hatbrott.

Medverkande

  • Jon Lundgren, utredare på Brå, om Brås rapport Polisanmälda hatbrott 2022.
  • Andrea Larsson, tf. förundersökningsledare på gruppen mot demokratihotande brottslighet på Polismyndigheten, om polisens arbete gällande hatbrott.
  • Mika Hagerlid, universitetslektor från Malmö universitet, om sin studie Hatbrott i rättsprocessen: En studie om att stärka Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott.

Moderator: Monica Landergård, pressekreterare på Brå

Samtal om brottslighet – forskare möter praktiker

Webbinariet är en del av seminarieserien Samtal om brottslighet – forskare möter praktiker som arrangeras av Brå och Vetenskapsrådet inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet.

Vetenskapsrådets logotyp