Utvecklingen av återfall efter fängelse

Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen

Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna kortanalys jämförs den återfallsstatistik som produceras av Brå respektive av Kriminalvården. Bakgrunden är att myndigheternas statistik skiljer sig åt såväl vad gäller syfte som i definitionerna av undersökningspopulationer, ingångshändelser, återfallshändelser, uppföljningsperioder, buffertperioder och redovisningsformer.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-730
© Brottsförebyggande rådet 2017

Kortanalys: 4/2017

Författare: Victor Ståhl, Jonas Öberg

Kundkorg

Summa: