Omslag till kortanalysen Lagförda personer i befolkningen

Lagförda personer i befolkningen 2000–2014

En studie av andelen lagförda bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott

Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mer specifikt kartläggs här hur många folkbokförda personer som minst en gång under ett år lagfördes, dömdes i tingsrätt, dömdes till ett fängelsestraff, dömdes till ett fängelsestraff på mer än 1 år, samt hur många som lagfördes för stöld- och bedrägeribrott, våldsbrott, narkotikabrott eller trafikbrott. Detta görs för perioden 2000–2014. Analysen belyser skillnader mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper i befolkningen.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt
Publikationsår: 2016

Kortanalys: 3/2016
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-661

Kundkorg

Summa: