Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014

Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014

För att bedöma rättsväsendets resultat är det viktigt att följa upp hur anmälda brott hanteras i rättskedjans olika delar. Den här kortanalysen handlar om personuppklaring och hur många åtal som bifalls i domstol.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Personuppklaring innebär åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Sedan 1995 finns måttet personuppklaringsprocenten, som är andelen anmälda brott som personuppklaras. Andelen personuppklarade brottsmisstankar är ett kompletterande mått på personuppklaring som används i den här kortanalysen.

Kortanalysens syfte är att beskriva och analysera utvecklingen av andelen personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifölls i domstol 2004–2014. Det sistnämnda skattar Brå genom att analysera relationen mellan antalet väckta åtal och antalet brott i fällande domar.

Fakta om publikationen

Författare: Elisabeth Nordén
Publikationsår: 2015

Kortanalys 10/2015
URN: NBN: SE: BRA-635

Kundkorg

Summa: