Omslag till rapporten Frågan om en sammanhållen resultatredovisning för tillgångsinriktad brottsbekämpning

Frågan om en sammanhållen
resultatredovisning för
tillgångsinriktad brottsbekämpning

Redovisning av Brås uppdrag att utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Följande rapport är en redovisning av uppdraget till Brå i regleringsbrevet att utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott (tillgångsinriktad brottsbekämpning).

I dagsläget föreslås inte att en sammanhållen modell för resultatredovisning av brottsutbyte införs. Skälet är att de samverkande myndigheternas teknikstöd och ärendehanteringssystem i skiftande grad är kapabla att automatiskt sammanställa relevanta resultatmått för en sammanhållen resultatredovisning för tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell, Marcus Norlin, Daniel Vesterhav
Publikationsår: 2014

Rapport: 2014:19

URN:NBN:SE:BRA-577

Kundkorg

Summa: