Omslag till kortanalysen Gärningspersoners kön och ålder

Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

– en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen

I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultaten jämförs med motsvarande uppgifter i statistiken över misstänkta personer. Syftet är att se i vilken grad beskrivningarna är överensstämmande och om det finns några betydelsefulla skillnader, och att utifrån resultaten ge den rimligaste tolkningen av gärningspersonernas köns- och åldersfördelning vid de studerade brotten.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 5/2104

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-579

Kundkorg

Summa: