Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda

Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda

En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag. PTU ger också en bild av vilka som utsätts, av vem och varför, vad de utsätts för och om utsattheten fått konsekvenser för hur den förtroendevalde agerar inom uppdraget.

I den här skriften finns förslag till åtgärder, och den ska ses som ett stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet. I första hand vänder sig skriften till verksamma politiker och säkerhetsansvariga inom kommun och landsting/region och inte till riksdagsledamöter där behovet, beredskapen och också ansvarsfördelningen ser annorlunda ut.

De förslag och åtgärder som texten tar upp utgår från resultaten från PTU samt från Brås tidigare forskning om otillåten påverkan.

Fakta om publikationen

Författare: Sanna Wallin, Lisa Wallin
Publikationsår: 2014

Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-31-0.
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-564

Kundkorg

Summa: