Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan

Handläggningstider i rättskedjan

2009–2012

En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess där korta handläggningstider i kombination med kvalitet och rättssäkerhet i utredningarna, samt en god nivå av personuppklaring, utgör viktiga delar. I denna rapport har Brå för fjärde gången undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar som rör misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det datamaterial som ligger till grund för beräkningar av handläggningstiderna hämtas från RUS-databasen (Rättsväsendets uppföljningssystem). För att beräkna handläggningstiderna används i rapporten huvudsakligen tre faser i rättskedjan; utredningstiden (från inledande av förundersökning till beslut på misstanken), tingsrättstiden (från beslut om åtal till meddelad tingsrättsdom) samt den totala handläggningstiden (från brottsanmälan till meddelad tingsrättsdom).

I rapporten studeras hur handläggningstiderna för de fem brottskategorierna har förändrats mellan åren 2009 och 2012 både för landet som helhet och på länsnivå. Andelen personuppklarade misstankar behandlas i ett separat avsnitt, och brottsmisstankar med unga gärningspersoner uppmärksammas särskilt i rapportens olika delar.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt och Victor Ståhl

Publikationsår: 2014
Antal sidor: 84

Rapport: 2014:7
Publikationsnummer: ISSN 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-544

Kundkorg

Summa: